Ontario Lottery Results

  Game Results Draw Date Days Played Next Draw  
  Lotto 6/49
03-09-10-20-21-35, Bonus: 31
Sat, Feb 16, 2019 Wed,Sat  Wed, Feb 20, 2019 Add to Fav.
  Lotto Max
01-02-32-37-38-39-45, Bonus: 16
Fri, Feb 15, 2019 Fri  Fri, Feb 22, 2019 Add to Fav.
  Guaranteed Million Draw
48295659-01
Sat, Feb 16, 2019 Wed,Sat  Wed, Feb 20, 2019 Add to Fav.
  Daily Grand
01-05-10-33-48, Bonus: 02
Thu, Feb 14, 2019 Mon,Thu  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Encore Midday
3-1-5-5-1-9-5
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Ontario 49
02-20-22-27-30-32, Bonus: 44
Sat, Feb 16, 2019 Wed,Sat  Wed, Feb 20, 2019 Add to Fav.
  Lottario
02-13-16-22-31-33, Bonus: 10
Sat, Feb 16, 2019 Sat  Sat, Feb 23, 2019 Add to Fav.
  Evening Keno
06-14-17-18-19-23-24-29-31-36-38-44-48-49-51-53-63-64-65-68
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Encore
4-3-9-8-3-1-6
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Early Bird
33-35-42-43
Sat, Feb 16, 2019 Sat  Sat, Feb 23, 2019 Add to Fav.
  Poker Lotto
10S-KC-2S-6H-AC
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Evening Pick 3
0-2-7
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Midday Pick 3
3-8-1
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Evening Pick 4
7-7-6-9
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Midday Pick 4
7-5-0-1
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Evening Pick 2
0-8
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Midday Pick 2
9-6
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Midday Keno
04-05-06-08-10-14-17-25-26-29-37-39-44-47-50-61-62-64-68-70
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.
  Mega Dice
04-06-07-24-28-29, Bonus: 15
Sun, Feb 17, 2019 Every Day  Mon, Feb 18, 2019 Add to Fav.

Ontario Lottery Jackpot Information

  Game Current Jackpot Draw Date Previous Jackpot Change
Lottario $350,000 Sat, Feb 23, 2019 $250,000 Jackpot Change$100,000
Lotto 6/49 $7.00 Million Wed, Feb 20, 2019 $5.00 Million Jackpot Change$2.00 Million
Lotto Max $25.00 Million Fri, Feb 22, 2019 $16.00 Million Jackpot Change$9.00 Million